Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

– asiakas ja markkinointirekisteri

Tässä selosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai verkkosivustojamme.
Käyttämällä palvelujamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin nimi: Asiakas ja markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Sähköasennus Virtoo Oy
Y-tunnus: 2451463-9
Osoite: Kisällinkatu 12 lh 2, 70780 KUOPIO
Puhelinnumero ja sähköposti: +358 400 897099, [email protected]

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Nina Pitkänen
Osoite: Kisällinkatu 12 lh 2, 70780 KUOPIO
Puhelinnumero ja sähköposti: +358 50 4481231, [email protected]

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
• asiakassuhteen hoitamiseksi rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.
• Henkilötietorekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.
• Lakisääteisten ja viranomaismääräysten mukaisten velvollisuuksien hoitaminen sekä vastuullisuuden toteuttaminen.

5. Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai asiakkaan antamaan suostumukseen.

6. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät:
Henkilöryhmä: Yksityisasiakkaat
Tietosisältö: Henkilötiedoista tallennetaan rekisteriin:
• Nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Muu asiakastieto (alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat)

Henkilöryhmä: Yritysasiakkaat
Tietosisältö: Henkilötiedoista tallennetaan rekisteriin:
• Yrityksen nimi
• Y-tunnus
• Käynti- ja toimitusosoite
• Laskutusosoite
• Maksuehto
• Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti
• Muu asiakastieto (alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat)
Tallennamme rekisteriimme tiedot jotka rekisteröity on itse toimittanut yhteydenottolomakkeella verkkosivujen virtoo.fi kautta tai organisaatiomme sähköpostin tai puhelimen kautta, tai kohdassa 9 esitellyissä tapauksissa.

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan kohdassa 9 esitellyissä tapauksissa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, yhteydenottolomakkeella verkkosivujen virtoo.fi kautta tai muulla vastaavalla tavalla.
• Asiakkaan ilmoittamat tiedot sopimuksen tekemisen yhteydessä, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
• Väestötietojärjestelmästä, postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä tai muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä.
Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia jotka auttavat meitä sivustojemme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Pyydettäessä toimitamme kolmansien osapuolien tiedot, jotta rekisteröity voi tutustua heidän yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin ja tietosuojaselosteisiin. (kts. Kohta 12)

Asiakkaan henkilötietoja voidaan lisätä Virtoo Oy:n taloushallinnon ohjelmistoon, jossa laskutuksen ja laskutettavan asiakkaan yhteystiedot ovat tallessa.

Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa, tai jos kolmannet osapuolet auttavat meitä sivustojemme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti ja luottamuksellisesti.

Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
Ei-yksityisiä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille osapuolille markkinointiin, mainontaan tai muuhun käyttöön.
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen säilyttämisaika:

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kun on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa kaapissa organisaation toimitiloissa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, viruksentorjunnoin, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän organisaation sisällä, ja kohdassa 7 mainituin tavoin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne on tarvittaessa palautettavissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• Saada pääsy häntä koskeviini henkilötietoihin.
• Pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista.
• Pyytää itseään koskevien tietojen poistamista.
• Pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista.
• Vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä.
• Pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa sopimus milloin tahansa.
• Tehdä valitus viranomaiselle.
Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla: [email protected] tai kirjeellä:
Sähköasennus Virtoo Oy/ Tietosuoja
Kisällinkatu 12 lh 2
70780 KUOPIO

13. Evästeiden käyttö
Parantaaksemme ja arvioidaksemme sivustomme virtoo.fi käyttöä, käytämme evästeisiin perustuvaa google analyticsiä.
Tässä yhteydessä Analytics kokoaa tavanomaisia sivuston käyttöraportteja.
Analytics kerää muun muassa tietoja siitä, millä sivuilla kävijä käy, kuinka kauan kävijä pysyy tietyllä sivulla, mitä kautta kävijä sivulle saapui ja mitä linkkejä kävijä klikkaa. Emme tunnista tiedoilla yksittäistä käyttäjää. Suosittelemme lisätietoja varten tutustumaan: Analytics ohjeet/tietosuoja ja turvallisuus.

Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimesi asetuksista.

Palvelumme voivat sisältää myös linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Sosiaalisen median liitännäiset
Virtoo.fi sivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi, saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi., jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin virtoo.fi sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys,- ja käyttöehtoja.

15. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan rekisteri- ja tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti.

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste asiakas ja markkinointirekisteristä on päivätty ja tarkistettu 9.5.2018